ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด!!! ศธ 04011/70 ลว 25 ก.ย. 56 เรื่อง แจ้งผลการแก้ไขและการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหม่(Complete)

เรียน สพท.ทุกแห่ง

        ตามที่ สพฐ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 04011/69 ลว 20 กันยายน 2556  แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนคนและฐานเงินเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และหากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้อุทธรณ์มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน 25 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ไปจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น นั้น

        บัดนี้ สพฐ.ได้พิจารณาและตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด และได้ข้อยุติแล้ว

       จึงขอแจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลที่ได้รับการแก้ไขใหม่มาเพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้งขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  • จัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
  • กรณีส่งคืนเงิน ขอให้ส่งคืนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีของสำนักการคลังและสินทรัพย์ รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง

รายละเอียดทั้งหมด

 

About pegasus

No information is provided by the author.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>